Κομοτηνή

Ορφέως και Συντ. Κρητών 15-17 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 25310-22036

Φωτογραφίες καταστήματος: