Κομοτηνή

Μεραρχίας Σερρών 50 (Δυτική έξοδος)

ΕΔΡΑ, εργοστασιακός χώρος και ζαχαροπλαστείο

τηλέφωνο επικοινωνίας ζαχαροπλαστείου : 2531032444

τηλέφωνο επικοινωνίας γραφείου : 2531082222

 

Φωτογραφίες καταστήματος: