Δημοσίευση σε Ημερομηνία δημοσίευσης
Τα Νέα 09/08/2007
ICONS 04/05/2007
Περιφέρεια ΝΕΝΤΙΜ 03/02/2007
Πατρίδα 01/01/2007
Πατρίδα 01/05/2006
GUNDEM 13/02/2006
Παρατηρητής 01/01/2006
ΕΥΖΗΝ 01/07/2005
Περιοδικό ΖΩ 18/01/2005
Blue 24/09/2004
Θέλω 01/01/2004
Θρακική αγορά 01/01/2001
ΧΡΟΝΟΣ 01/01/2001
Κουζίνα 01/01/2001
ΧΡΟΝΟΣ 01/01/2000
Tesekur 01/01/2000
Οξυγόνο 01/01/1998
Ζαχαροπλαστική 01/01/1994
Περιοδικό ΕΝΑ 17/11/1983